top of page

Praktijkinformatie

Verwijzing en aanmelding

Met een verwijzing door huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist kunt u zich aanmelden voor logopedie. Na gericht onderzoek kan een persoonlijk advies worden gegeven en indien nodig vindt logopedische behandeling plaats. U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier op deze site, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen of via Whatsapp. Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats en worden relevante onderzoeken gedaan door de logopedist. Na het stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan wordt dit met de cliënt besproken en zal de behandeling worden opgestart. Voor een effectieve behandeling is de medewerking van de cliënt en/of ouders/omgeving van de cliënt van belang.


Het eerste gesprek


Bij het eerste gesprek zijn een aantal zaken nodig:​

  • Pasje ziektekostenverzekering

  • Verwijzing huisarts of specialist

  • Legitimatie

​Er wordt met u besproken wat de klacht is of de 
reden van verwijzing. Daarna volgt een anamnesegesprek.
Vervolgens worden de eerste bevindingen besproken en 
komt er een voorstel voor een behandelplan of nader onderzoek.

 

 

Wat kunt u verwachten van de behandeling?

 

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht of aandoening.
Het is belangrijk dat u duidelijk maakt wat de klacht precies is. Mede op basis van uw informatie wordt een diagnose gesteld. Dit leidt tot een behandelplan.

​​Er wordt eveneens informatie gegeven. Op basis van deze informatie en de adviezen beslist u, de cliënt of de ouder/verzorger, om over te gaan tot de behandeling. Vaak wordt gevraagd om thuis oefeningen te doen. Deze oefeningen horen bij de therapie. Indien noodzakelijk wordt er contact onderhouden met school, (para)medici, audiologische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten etc. Er wordt dan multidisciplinair overleg gehouden. Dit kan telefonisch, via mail of live.

U kunt afspreken op een bepaald moment in de behandeling de voortgang te bespreken.
Na de behandeling wordt een schriftelijk eindverslag gemaakt, u kunt om een afschrift vragen. Dit verslag is bedoeld voor uw verwijzer(huisarts, tandarts, of specialist).

Er kan na verloop van tijd een afspraak worden gemaakt voor een follow up.

bottom of page