top of page

Lezen/spelling: de F&L methode

 

Sinds maart 2021 werk ik met kinderen met lees- en spellingsproblemen. Voor herkenning, onderzoek en behandeling kunt u in de praktijk terecht.

Voor kinderen die problemen hebben met lezen en spelling wordt gebruik gemaakt van de F&L methode. Dit is een fonologische leerpsychologische methode waarin het visualiseren van kleuren centraal staat. Deze methode heet "klanken in kleuren" en wordt gebruikt als ondersteuning van de reguliere lees- en spellingsmethode op school.

De F&L methode is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. De methode gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal.

M.b.v. "klanken in kleuren" krijgen verschillende soorten klanken een kleur en wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt. Op deze manier wordt het fonologisch bewustzijn gestimuleerd. De visuele vaardigheden worden zo gebruikt om de zwakke (fonologische vaardigheden) op een taal specifieke manier te versterken.

 

Leerlingen die met de F&L methode werken leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal, op het moment dat het woord aangeboden wordt. De nadruk ligt op het leren spellen van woordstructuren in plaats van het leren spellen van specifieke woorden of woordpaketten.

Het materiaal van deze methode is heel aantrekkelijk. Ik gebruik in de praktijk:

  • Gekleurde markers

  • Klank/tekenkaartjes

  • werkboeken "Taal in blokjes"

  • Gekleurde klankblokken

 

 

Ik werk daarnaast met de methode

Steuntje In De Rug(SIDR) voor kinderen in groep 2 waarbij de voorbereiding op klank-tekenkoppeling 

niet helemaal soepel verloopt. Onvoldoende klankbewustzijn of een fonologisch taalontwikkelingsprobleem kunnen hieraan ten grondslag liggen.

SIDR geeft een voorschot op meer zelfvertrouwen in groep 3 wat betreft lezen en spellen. Het is een programma met liedjes en in spelvorm zodat de kleuter een positieve ervaring met klanken en tekens krijgt. Het oefenen gebeurt in aansluiting op de ontwikkelingsfase van het kind. Het is de bedoeling dat het leidt tot een succeservaring bij het kind.

Unknown-3.jpg
bottom of page